Praktisch

Betaling

Omdat ik individueel kwalitatieve zorg wil verlenen, ben ik niet-geconventioneerd. Dit betekent dat ik niet volgens een derde betalersregeling werk en dat ik niet rechtstreeks naar de verzekeringen factureer. U krijgt op voorschrift wel terugbetaling via de mutualiteit en/of verzekering.

De behandelingen kunnen cash/via bankcontact/mobile/via overschrijving betaalt worden. Getuigschriften voor terugbetaling krijgt u na betaling.

Eerste afspraak

Voor een eerste afspraak voorzie ik een uur in mijn agenda. Indien u uw afspraak niet kunt naleven, vraag ik u vriendelijk om mij op tijd te verwittigen zodanig dat iemand anders uw plaats kan innnemen. Indien u niet verwittigt dan wordt deze afspraak aangerekend.

Vergeet uw doktersvoorschrift en medische beeldvorming niet.

Meenemen

Indien u oefeningen komt doen, gelieve een handdoek te voorzien, sportkledij en schoenen om binnen te trainen. Tijdens het trainen is er water beschikbaar en u kan na het trainen douchen.